Lễ Hội Trái Cây Miền Tây Quận 8

1. Thời Gian Và Địa Điểm

  • Thời gian: 17/6/2023 – 22/6/2023
  • Địa điểm: Quận 8 

 

2. Hình Ảnh Sự Kiện

 

Đánh giá bài viết
Gọi điện thoại
HOTLINE 0913.59.49.79

1

2