Chính sách hoàn tiền tại sự kiện Nghĩa Phát

Trong trường hợp giao hàng cho Quý khách hàng bị thiếu, hoặc là lỗi chất lượng, kỹ thuật thuộc về Công ty và không thể khắc phục kịp thời cho sự kiện của khách, Nghĩa Phát sẽ hoàn trả lại phần tiền cọc tương đương với hạng mục trên báo giá đã xác nhận với Quý khách hàng.