Quy trình sản xuất tại sự kiện Nghĩa Phát

  • Bộ phận cơ khí tiếp nhận đơn hàng từ kho và tiến hành sản xuất.
  • Kiểm tra, đối chiếu đơn hàng, lắp đặt mẫu đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra cho Quý khách hàng.