1. Tổ Chức Lễ Khởi Công – Động Thổ

Lễ khởi công, động thổ với mục đích mang lại sự thuận lợi may mắn trong quá trình thi công, đồng thời lễ khởi công, động thổ thông báo rộng rãi đến cho mọi người về ý nghĩa của công trình từ khi bắt đầu xây dựng cho đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Lễ khởi công, động thổ với mục đích mang lại sự thuận lợi may mắn trong quá trình thi công, đồng thời lễ khởi công, động thổ thông báo rộng rãi đến cho mọi người về ý nghĩa của công trình từ khi bắt đầu xây dựng cho đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Xã hội ngày càng phát triển nên nhiều công trình, con đường cũng như kiến trúc mới được thực hiện, do vậy lễ khởi công, động thổ càng được chú trọng, mang tầm quy mô và đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao.

Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới trong đó có Việt Nam, tín ngưỡng là điều không thể thiếu. Tuy nhiên tùy vào mỗi người có sự tín ngưỡng khác nhau. Người Việt Nam tổ chức lễ khởi công (hay gọi là lễ động thổ) mục đích ngoài việc cúng bái thần thổ địa hay những vị thần mà mỗi cá nhân tín ngưởng với mong muốn cầu mong sự suôn sẻ thuận lợi trong quá trình thi công.

Nghĩa Phát chuyên:

  • Tổ chức lễ khởi công động thổ nhà máy, tổ chức khởi công cầu đường, tổ chức động thổ nhà ở, động thổ khởi công khu chế suất, khởi công khu công nghiệp.
  • Cung cấp ý tưởng, quy  trình, đạo diễn, giàn dựng, thiết kế khởi công, động thổ.
  • Lập kế hoạch cho buổi lễ một cách tỉ mỉ và hoàn hảo.
  • Cho thuê thiết bị tổ chức lễ khởi công, động thổ như cho thuê nhà bạt, cho thuê nhà bạt không gian, cho thuê sân khấu, cho thuê cổng hơi, cho thuê dù che, cho thuê rối hơi, cho thuê mái che,…
  • Cung cấp nhân viên tổ chức, phục vụ cho lễ khởi công, động thổ một cách chuyên nghiệp.

2. Hình Ảnh Tổ Chức Lễ Khởi Công – Động Thổ