Lễ Hội Quýt Hồng Lai Vung Tại Tỉnh Đồng Tháp

1. Thời Gian Và Địa Điểm

  • Thời gian: 05/01/2023 – 08/01/2023.
  • Địa điểm: Lai Vung, Đồng Tháp.

2. Hình Ảnh Sự Kiện

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0913.59.49.79